Đồng bộ và bất đồng bộ trong Javascript

async vs sync

Hôm nay, mình sẽ nói chuyện về chủ đề khá là khó trong Javascript. Cụ thể, là vấn đề đồng bộ và bất đồng bộ trong Javascript. Đồng bộ và bất đồng bộ trong Javascript là gì? Cụm từ này sẽ xuất hiện trong tất cả ngôn ngữ lập trình, không chỉ trong javascript. Bạn … Read more

Các câu hỏi phỏng vấn mà mọi lập trình viên Frontend nên biết

top-job-interview-questions-2061228-Final-f18c38a5cc5f43c18388cd37ca0e7315

Chào mọi người, hôm nay mình sẽ đưa mọi người đến một chủ đề khá là thú vị mà mình đang nghiên cứu trong thời gian gần đây. Như tiêu đề của bài viết thì chủ đề đó là “Các câu hỏi phỏng vấn mà mọi lập trình viên Frontend nên biết“ Mình nghĩ rằng, … Read more