Xin chào!!!

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu viết Blog của mình. Nhân dịp gần Tết lại được ở nhà làm việc nên mình có quyết định mở lại website nè. Hy vọng đây là là nơi chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm của mình về FE tới mọi người.