Reactjs cơ bản và những câu hỏi hay gặp

Spread the love

Hi, lâu rồi không viết bài viết gì nên hôm nay mình lại quay lại với chủ đề viết về các câu hỏi cơ bản mà lập trình viên Frontend cụ thể ngôn ngữ mình đang focus là Reactjs cần nắm: “Các câu hỏi phỏng vấn cơ bản mà lập trình viên Reactjs cần nắm được”.

Những câu hỏi trong bộ câu hỏi này hết sức cơ bản dành cho những bạn thực tập sinh hoặc junior đang chuẩn bị tham gia phỏng vấn.

 1. Reactjs là gì?
  React là một thư viện JavaScript frontend mã nguồn mở được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng, đặc biệt là cho các ứng dụng dạng SPA. Nó được sử dụng để xử lý lớp VIEW cho ứng dụng web và thiết bị di động. React được tạo ra bởi Jordan Walke, một kỹ sư phần mềm làm việc cho Facebook. React lần đầu tiên được triển khai trên Bảng tin của Facebook vào năm 2011 và trên Instagram vào năm 2012.
 2. JSX là gì?
  JSX là một phần mở rộng cú pháp giống XML của ECMAScript (từ viết tắt của JavaScript XML). Về cơ bản, nó chỉ cung cấp đường cú pháp cho hàm React.createElement (), cho chúng ta khả năng diễn đạt của JavaScript cùng với HTML giống như cú pháp.
 3. State là gì?
  State được khởi tạo và chỉnh sửa và chỉ có thể truy bởi chính bản thân component chứa nó.
 4. Props là gì?
  Props là các biến, data được truyền từ component cha và có thể truy cập được ở cả các component con.
 5. Sự khác nhau giữa state và props?
  Props không thể thay đổi, còn state thì có thể thay đổi do đó hiệu năng của props sẽ tốt hơn
 6. Stateless Component là gì?
  Stateless component là các component chỉ chứa props, các component loại này chỉ dùng để render() thì sẽ hiệu quả hơn.
 7. Stateful Component là gì?
  Stateful Component là các component chứa cả props và state, các component này được dùng xử lý data, phản hỏi yêu cầu người dùng, phù hợp cho mô hình client server…
 8. Virtual DOM là gì?
  Virtual DOM (VDOM hay DOM ảo) , là cách thể hiện DOM thật của một trang web dưới dạng các Javascript object. Khi thay đổi state của app thì VDOM sẽ được cập nhật lại và so sánh với VDOM cũ (VDOM cũ được đồng bộ hóa với DOM thật trước đó) bằng thuật toán gọi là diffing hay change detection để tìm ra những node cần thay đổi. Cuối cùng nó sẽ cập nhật những node đó trên DOM thật.
 9. Chức năng chính của Reactjs là gì?
  – Sử dụng Virtual DOM thay vì Real DOM
  – Hỗ trợ kết xuất phía máy chủ (SEO)
  – Tuân theo luồng dữ liệu 1 chiều
  – Dễ dàng tái sử dụng lại components

Trên đây, mình đã tổng hợp một số câu hỏi về Reactjs khá là cơ bản. Hy vọng sẽ giúp được cho các bạn trong một buổi phỏng vấn đầy đam mê.

Tham khảo một số link khác: Các câu hỏi phỏng vấn mà mọi lập trình viên Frontend nên biết

1 thought on “Reactjs cơ bản và những câu hỏi hay gặp”

Leave a Comment